Slapen op de rug, Spelen op de buik

Mogelijke gevolgen

Vertraagde motorische ontwikkeling

Er zijn een aantal gevolgen die mogelijks te wijten kunnen zijn aan een gebrek aan buikligervaring. Weet dat dit niet de enige oorzaak is van deze gevolgen en dat het vaak een samenloop kan zijn van zowel omgevingsfactoren als bijvoorbeeld genetische factoren. Dit is uniek voor elk kind.

Door een gebrek aan buikligging kan de baby onvoldoende stabiliteit ontwikkelen om vlot te leren omrollen en tot zit te komen. Hij kan moeilijkheden hebben met het verplaatsen van zijn gewicht om daarbij te komen tot een andere houding. Hierdoor kan zijn motorische ontwikkeling vertraagd of onregelmatig verlopen. Elk kind ontwikkelt zich natuurlijk op zijn tempo. De ene is motorisch daarom sneller dan de andere en bereikt bepaalde motorische mijlpalen op een vroeger moment. De mijlpaal zitten bijvoorbeeld wordt normaal rond de leeftijd van 9 maanden behaald, voor het zelfstandig stappen gebruikt men de leeftijd van 18 maanden.

voorkeurshouding

schedelvervorming

Een baby kan door een gebrek aan buikligging en variatie in positionering een voorkeurshouding ontwikkelen. Hierbij kan het hoofd steeds naar dezelfde zijde gedraaid zijn. De meeste kinderen hebben of ontwikkelen een voorkeurshouding tijdens de eerste levensmaanden. Toch is dit van voorbijgaande aard of niet extreem uitgesproken. Toch blijft het belangrijk dat het hoofdje van je baby niet steeds naar de dezelfde zijde is gedraaid. Hou dit in de gaten en wees er snel bij om in te grijpen. Want op lange termijn kan je kind eventueel een positionele torticollis gaan ontwikkelen. Dit wil zeggen een verkorting van de nekspier waardoor het beperkt wordt vloeiend rondom zich te kijken.

Omdat de schedel van een baby tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht is, kan het zijn dat het hoofd hierdoor aan één kant een afplatting krijgt en/of scheefgroeit. Hierbij kunnen er assymmetriën ontstaan in het gezicht. Hierdoor kunnen de oortjes of zelfs de ogen assymmetrisch komen te staan.

Hou dit in de gaten. Men weet namelijk hoe vroeger je hier bij ingrijpt door positioneringsadvies of eventueel kinesitherapie, hoe beter de evolutie van een schedelvervorming.

 

Deze schedelvervorming kan je laten meten door iemand die Plagiocephalometrie uitvoert. Plagiocephalometrie is een een betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Wil je meer weten hierover kijk dan zeker eens op ekwip.nl

Heb je vragen of bezorgdheden over deze gevolgen? Neem dan contact op met je kinderarts.

Deze kan je verder advies geven over de verdere behandeling of aanpak.

Wat zijn de negatieve effecten van te weinig buikligevaring?